21 Mayıs Çerkes SOYKIRIMI Basın Açıklaması Çağrısı

Özgün birçok dil ve kültürün mirasçısı olan Çerkesler antik çağlardan bu yana sahibi oldukları anavatanlarında özgür bir şekilde yaşarlarken; XV’inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Emperyalist Çarlık Rusya’sının yayılmacı politikalarına karşı vatanlarını ve özgürlüklerini korumak için savaşmak zorunda kalmışlardır. 

Acımazsızca sivil insanların da hedef alınmasıyla kanlı bir soykırıma dönüşen 300 yıllık Kafkas-Rus savaşı, 21 Mayıs 1864’te Kbaada Yaylası’nda (Krasnaya Polyana) sona erdiğinde; Çerkes halkı için çok trajik bir bilanço ortaya çıkmış, nüfuslarının yarısını katliamlarla dolu bu soykırım amaçlı savaşta kaybetmişlerdir.  Soykırım mezaliminden sağ kurtulmayı başarabilen Çerkeslerin % 80’i zorla vatanlarından sürgün edilmiş, bilinçli ve kasıtlı olarak elverişsiz hava koşullarına, açlığa, sefalete ve amansız hastalıklara terk edilmişlerdir. Yine sürgün yollarında yüz binlerce Çerkes yaşamını yitirmiştir. Böylece Kuzey Kafkasya’nın otokton kardeş halkları insanlık tarihinin şahit olduğu en kanlı, en vahşi ve en planlı SOYKIRIMA tabi tutulmuşlardır.

21 Mayıs 1864’te yaşanan bu trajediden sonra bugüne kadar geçen bir buçuk asırdan fazla zaman sürecinde; Emperyalist Çarlık Rusya’sının hukuki mirasçıları da aynı şekilde Kuzey Kafkas halklarına sürgün ve soykırım politikaları uygulayarak sistemli bir asimilasyona tabi tutmuş, sürekli baskı ve zulüm altında yaşamak zorunda bırakmışlardır. Çerkesler hem geçmişte, hem bugün bunca zulmü yaşarken maalesef özgür dünya başını kuma gömerek olup-bitenleri görmezden gelmiştir.

Tüm insanlık âlemi bilmelidir ki;

“Çerkesler; Soykırıma uğramıştır, anavatanlarından sürgün edilmiştir, mazlumdur ve mağdurdur.”

“Kuzey Kafkasya halklarının kimlikleri, kültürleri ve anadilleri ile özgür bir şekilde yaşam hakları vardır ve bu hak ana sütü kadar helaldir.”

Çerkes SOYKIRIMI’nın 153’ncü yılında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü 21. yüzyılın getirdiği enformasyon teknolojileri sayesinde ileri demokrasi anlayışı tüm dünyaya dalga dalga yayılmakta, evrensel insan hakları ilkeleri her geçen gün daha bir revaç bularak emperyalist cepheyi geriletmektedir.

Çerkes Dernekleri Federasyonu olarak tüm özgür dünyaya haykırıyoruz;

Ata vatanımızı işgal ederek bizlere bunca zulmü reva görenlerin, bizlere bunca acıları yaşatanların, Çerkeslere çok büyük bir diyet borcu vardır ve bir gün mutlaka bu borç Kuzey Kafkasyanın inançlı yiğit evlatları tarafından tahsil edilecektir.

İşte o kutlu gün; tüm acılarımıza ve mağduriyetimize tutunarak özgürlük ateşimizi körüklediğimiz haklı başkaldırışımızın dayanağı ve ilham kaynağı 21 Mayıs’tır.

Bizler yine;

Hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir yerlere saklanmadan yaşadığımız SOYKIRIM ve SÜRGÜNÜ muhatabının yüzüne haykırmak için, 21 Mayıs 2017 Pazar günü saatler 21.00’ı gösterirken İstanbul-Taksim-İstiklal Caddesi üzerindeki Rus Konsolosluğu önünde basın açıklamamızı yapacağız.

*    Özgürlük savaşlarında ve sürgün yollarında şehadete eren atalarımızı anmak için,

*    Zalimin zulmüne boyun eğmeyeceğimizi göstermek için,

*    Haklı taleplerimizi ve onurlu mücadelemizi haykırmak için,

*    Bize yapılanları Unutmadığımızı, Unutmayacağımızı ve Unutturmayacağımızı göstermek için,

BÜTÜN KAFKAS/ÇERKES/ADİGE/ABHAZ KURUMLARIMIZI, TÜM ÇERKESLERİ/ÇERKES DOSTLARINI VE YÜREĞİNDE ADALET İNANCI TAŞIYAN HERKESİ “BASIN AÇIKLAMASI” PROGRAMIMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUZ.


Çerkes Dernekleri Federasyonu

 

© 2017 İstanbul Çerkes Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.