Misyonumuz

Kafkasya’da, 1864 yılı ve öncesinde Çarlık Rusyası ile yaptığı savaşlar sonucunda, ana vatanları Çerkesya’dan Çarlık Rusyası tarafından çıkmaya zorlanan, çıkartılan ve dönemin dünya güçlerince ülkelerini terke teşvik edilen Çerkeslerin diasporada karşı karşıya bulunduğu siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm olabilecek düşünce üretmek, politika oluşturmak;

Tarihte yaşanan Büyük Çerkes Soykırımı nedeniyle, Çerkes halkının uğradığı maddi ve manevi kayıpların, acıların, barış içinde giderilmesi ile diasporadaki Çerkesler’le ana vatanda (Kuzey Kafkasya’da) yaşayan Çerkesler arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi için çaba göstermek;

Çerkes halkının sorunlarının çözümüne Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu’nun yapıcı katkıları ve yardımlarının arttırılmasına özel önem vermenin yanı sıra Çerkes diasporasının yoğun yaşadığı diğer ülkeler olan Ürdün, Suriye ve İsrail gibi devletlerin de desteklerini almaya çalışmak;

Diasporada yaşayan Çerkeslerin ana vatanlarına dönebilmeleri ve dönmek isteyenlerin dönüşlerinin kolaylaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak;

Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren gerek ana vatanda, gerek diasporada bulunan diğer dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak ve onları desteklemek;

Çerkes halkının diline, kültürüne ve tarihine ilişkin değerleri korumak, geliştirmek ve bu mirasın yok olmasını engellemeye yönelik önlemler almak;

Büyük şehirlerde yaşayan Çerkes halkının dilinden ve kültüründen kopmaması için dayanışma ruhunu güçlendirecek sosyal, kültürel ve ekonomik projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirecek çalışmalar yapmaktır.

© 2017 İstanbul Çerkes Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.